Rok, v ktorom sa ľudia báli nešťastného dátumu viac ako vojny... - Florian Illies : 1913

Anotácia
: Panoráma jediného roku, kterým začíná naše přítomnost.
1913: rok, kdy se zdá, že vše je možné. Doba nebývalého rozkvětu, kdy vznikají extrémní umělecká díla, jako by už neměl přijít žádný zítřek. Zároveň je však už ve vzduchu tušení rozpadu, toho, že lidstvo ztrácí svou nevinnost. Rok, kdy se prudce střetává devatenácté a dvacáté století. Proust hledá ztracený čas, Malevič maluje čtverec, Kafka píše nekonečně dlouhé a nezměrně krásné dopisy Felici Bauerové, Stravinskij a Schönberg vyvolávají neslýchané skandály, Duchamp montuje kolo na kuchyňskou stoličku, Kirchner zas a znovu maluje Postupimské náměstí. Patnáctiletý Brecht se stává šéfredaktorem augsburského školního časopisu a dvanáctiletý Louis Armstrong se poprvé chopí trubky. Joyce a Musil si dávají kávu v Terstu, Freud a Rilke pro změnu skleničku v Mnichově. V Essenu se otevírá prototyp prvního supermarketu Aldi, v Miláně zase první filiálka módního domu Prada. Do Vídně k Trojanovským přijíždí pod krycím jménem Stavros Papadopulos Stalin a v Mnichově prodává jeden rakouský pohlednicový malíř jménem Adolf Hitler své chabé městské veduty.

Vydavateľstvo: Host, 2021
Počet strán: 328
Žáner: Populárno-náučné/História

Populárno-náučné publikácie z oblasti histórie sa tešia obrovskej popularite už niekoľko desaťročí. Fenomén úspechu týchto prác je skrytý pravdepodobne v širšej dostupnosti historických poznatkov, ktoré v zjednodušenej podobe spolu s príťažlivou, skoro publicistickou naráciou vytvárajú produkt, ktorý nasýti masy - i čitateľov hladných po odborných informáciách či kvalitne odprezentovanom historickom kontexte, ale i príležitostných čitateľov, vyhľadávajúcich populárne-náučné publikácie pre ich lepšiu zrozumiteľnosť a jednoduchosť. Ak sa autorovi podobného produktu, a nie vždy to musí byť výhradne historik, podarí vytvoriť dielo, ktoré si čitateľskú cieľovku rozdelí presne pol na pol, poďakovať môže predovšetkým vlastnej šikovnosti a schopnosti efektívne pracovať s historickým materiálom.

Tak je tomu aj pri 1913 - Léto jednoho století, obsiahlej sumarizačnej reflexii jedného roku, ktorý pohol dejinami, a to rôznych odvetví, v ktorej nemecký autor, pôvodne absolvent dejín umenia a neskôr publicista predstavuje nový pohľad na životy množstva notoricky známych osobností, pričom všetko toto, v objektívnom, pozitívnom i negatívnom smere. V závere sa nachádza oznam, že autor informácie spracované v diele čerpal z osobných memoárov či inak zachytených výpovedi osobností a iných písomných prameňov ako súkromných listov, poznámok a podobne.

Nutno dodať, že dielo by mohlo evokovať, že autor sa podrobne zaoberá históriou, resp. súvekým, predovšetkým európskym, ale i zámorským socio-politickým dianím, pričom na tomto pozadí reflektuje životy známych postáv, no ťažisko stojí na politickej situácii. Opak je ale pravdou. Illies nie je historik, je teoretik v dejinách umenia a táto znalosť nám ako čitateľom veľmi pomôže v chápaní, prečo je dielo napísané, resp. kompozične zostavené autorom tak, ako je. Celé dielo je totiž úplným opakom toho, ako pôsobí - teda, práve osudy konkrétnych ľudí zohrávajú tú najvyššiu úlohu, a či už ide o ich spoločensky dobre známe činy, alebo výsostne súkromné udalosti, všetko toto akoby utváralo samotný rok, jeho náladu a smerovanie, ľudia sú v diele (konieckoncov, ako tomu je i v realite) hlavným hýbateľom deju, sami tvoria atmosféru daného roku a dôležité udalosti, či všeobecne známe momenty stoja u Illiesa skôr na pozadí, ako kulisy pre počínanie Manna, Hitlera, Kafku, Amstronga, Chanel, Prousta a iných a na ich milostné pletky, úspechy a pády, sklamania a vzlety. Autor sa rovnako vďaka svojej odbornosti hlbšie zameriava na osobnosti zo sveta umenia, predovšetkým maliarov, výtvarníkov a podobne výtvarne založených, ale neopomína ani známych spisovateľov a ani budúcich hýbateľov svetovej politiky. 

Dielo je tak viac náhľadom do roka života istých umelecov a umeleckých vrstiev žijúcich bohémsky život, s vlastnými komplexmi a neistotami a popritom všetkom v zhone tvoriacich svoje najznámejšie diela, väčšinou dnes patriace do umeleckých kánonov. Autor teda zobrazuje aj známe postavy ako obyčajných ľudí s chybami, s naivnými predstavami umelcov o živote, ktorí chcú romanticky zomierať pre lásku, spravodlivosť či česť, ale potom si nedokážu ani pripraviť obed, vyriešiť spory v manželstve, v práci atď. 

Nemožno ale tvrdiť, že kniha je iba akýmsi publicistickým Bravíčkom, teda dielom, ktoré obsahuje iba a len rôzne osobné informácie zo života slávnych, získané z rôznych zdrojov, pospájané chronologicky za sebou s cieľom zahrať sa autorsky na historický explicitný bulvár. Illies historický kontext udržiava a bohato na neho odkazuje, ale skôr jemne, v odkazoch a nuansách, v reflexii zvykov vtedajšej society, v popise jej nálad, striktného dodržiavania bontónu či tabuizovania tém i postupného prerodu spoločnosti v počínajúcom kapitalizme a kde-tu i explicitnou reflexiou formovania názorov napr. J. Stalina, Hitlera a i.

Dielo tak nie je nudným historickým elaborátom, ale nie je ani hlúpym bulvárom, ktorý rozkrýva tajomstvá slávnych pre sebaúčelné zištné dôvody predaja, ale výborne tématicky namixovanou
knihou, s kvalitnou publicistickou naráciou plnou vecných i zaujímavých informácií, ktorá síce neobsahuje klasický poznámkový aparát ako napríklad nedávna kniha Novodobé říše, čiže ju nemožno zaradiť medzi výsostne odbornú publikáciu, no v popularizačnej rovine ujíma miesto, ktoré v žánrovej literatúre často zabrané nebýva. Vtedy sa natýska otázka, prečo Illies netvorí podobne štylizované a zamerané diela aj o iných známych či menej známych rokoch 20. storočia, keďže skrz takto zvolenú kompozíciu by to bolo vďaka obrovskému množstvu materiálu možné veľmi ľahko a skoro neustále.

Za poskytnutie knihy ďakujem internetovému kníhkupectvu knihcentrum.sk!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odporúčané články