O kolonializme inak... - Robert Aldrich : Novodobé říše

Anotácia
: Koloniální říše ve všech svých podobách byly součástí politických map světa více než pět staletí, od renesance až do dnešních dnů. Kniha editora Roberta Aldricha, profesora evropských dějin na univerzitě v Sydney, nabízí přehled historie třinácti říší, které vybudovalo osmanské Turecko, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, skandinávské státy, Velká Británie, Francie, Rusko (carské i sovětské), Rakousko-Uhersko, Belgie, Německo, Itálie a Spojené státy. Jednotlivé kapitoly vycházejí z poznatků moderního bádání a přinášejí i mnohé nové podněty – dočteme se o rozdílných rolích mužů a žen při osídlování kolonií, o vlivu impérií na ekologii nebo na naše stravovací zvyklosti. Současně kniha stručně a výstižně popisuje politické a obchodní zájmy jednotlivých států, nechybí v ní ani příběhy plné napětí, krutosti, konfliktů, hrdinství i velkých objevů. Výklad je doplněn mapami objevů, chronologií dobývání, panteonem dobyvatelů, osadníků i úředníků, přehledy zisků a ztrát, barevnými ilustracemi a mnoha dalšími informacemi, které s říšemi souvisely a sehrály klíčovou roli i při budování současné globální civilizace.

Vydavateľstvo: Slovart, 2021
Počet strán: 368
Žáner: Faktografia/História/Populárno-náučné

Rozpínanie európskych ríš a zámorské objavy viedli v období stredoveku (a neskôr) k obligátnej kauzalite - čím väčšia ríša, tým viac kolónií, tým viac dobytých území pod vlastnou správou a tým väčší územný, spoločenský a mocenský rozmach. O tejto historickej implikácii sa rozpisuje i dovedna 13. zahraničných historikov v diele Novodobé říše, pričom každý sa vo vlastnej štúdii zameriava na jednu konkrétnu, to všetko ramcované úvodným slovom austrálskeho profesora európskych dejín Roberta Aldricha. 

Ak popis diela pôsobí hrozivo a ponáša sa vám na historické zborníky z katedier histórie, ktoré tvorí akademická obec predovšetkým zase pre ďalšiu akademickú obec, opak je pravdou. Každá štúdia síce naozaj je štúdiou a má teda jej formálne prvky, no balansuje na hranici populárno-náučného, resp. je tvorená v tzv. anglo-saskom štýle, ktorý opomína zložitú terminológiu, ak nie je potrebná a dá sa uviesť aj inak a výsledný text sa tak stáva oveľa ,, stráviteľnejším" aj pre amatérskeho čitateľa.

Dielo sa sústredí predovšetkým na imperialistický vplyv na kolonizované štáty, na spôsob ich obsazovania, presadzovania moci, ale i žitia v danej societe a dopadu obsadenia nielen na život ekonomický, ale napríklad i kultúrny, vedecký a podobne. Kolonizovanie tak v konečnom dôsledku historikovia nechápu iba ako jednoznačne odsúdeniahodnú činnosť, ale i ako prostriedok či hýbateľ spoznania nových informácií, návykov v neznalých štátoch.

Dielo je naviac doplnené i o obrazovú prílohu, odkazujúcu buď na známe tématické obrazy, náčrty či dobové mapy, ale i na propagandistický materiál ako plagáty, pohľadnice a i. Deviata štúdia je venovaná tématickému kontextu nám najbližšiemu - Rakúsko-Uhorsku. Dôraz však stojí predovšetkým na zobrazení samotného Rakúska a Uhorsko, či národnostné menšiny v ňom žijúce sa síce v kontexte spomenú, no viac-menej opomenú, čo v istom zmysle odkazuje na rozdielne vnímanie tohto súvekého stredoeurópskeho priestoru západnými historikmi.

Novodobé ríše je teda výbornou publikáciou, ktorá neurazí ani náročného čitateľa, alebo čitateľa s náležitým vzdelaním (je odbornou publikáciou s potrebnými náležitosťami, poznámkový aparátom atď.), ale poslúži i ako výborná populárno-náučná kniha pre amatérov či milovníkov dokumentárnych historických filmov, čím sa z nej stáva kniha pre širokú čitateľkú obec.Za poskytnutie knihy ďakujem internetovému kníhkupectvu knihcentrum.sk!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odporúčané články