Dvojrecenzia - Peter May : Muž z ostrova Lewis, Šachové figúrky

Anotácia
: Sympatický detektív Fin Macleod po rodinnej tragédii prehodnotí svoj život a rozhodne sa usadiť na drsnom ostrove Lewis, kde sa narodil. Práve vtedy tam pri kopaní rašeliny objavia dokonale zachované telo mladého muža. Predpokladajú, že sa stal obeťou rituálnej vraždy pred stovkami rokov, testy DNA však preukážu, že je v príbuzenskom vzťahu s otcom Finovej prvej lásky Marsaili. Tormod však vždy popieral, že by mal blízkych príbuzných, a teraz jeho myseľ zastiera ťažká demencia. Muž bez mena a muž bez pamäti – aké temné tajomstvo ich spája? Sugestívny príbeh z nedávnej škótskej minulosti otvára kontroverzné vzťahy, neľudské praktiky a mimoriadne dramaticky odhaľuje duše biednych – od osirelých detí až po zdrvujúcu starobu...

Fin Macleod sa rozhodne začať po rozvode nový život. Vracia sa na rodný ostrov, opraví si rodičovský dom a začne pracovať na prípade pytliakov, ktorí žijú z výnosného čierneho obchodu s divo žijúcimi lososmi. Pre bývalého policajného detektíva to mala byť hračka, no keď sa spolu s kamarátom stane svedkom zvláštneho prírodného úkazu, pri ktorom sa samovoľne vyprázdnilo jazero, nastane zlom. Šokovaní muži zazreli na jeho dne dôverne známe lietadlo – pred rokmi v ňom zmizol ich spoločný priateľ Roddy. Krátky záblesk v kamarátových očiach vzbudil u Fina mrazivú predtuchu...


Vydavateľstvo: PLUS, 2016
Počet strán: 400, 328
Žáner: Román/Krimi/Detektívny

Druhý a tretí, záverečný diel z voľne nadväzujúcej trilógie Ostrov Lewis Petera Maya výrazne čerpá z čitateľského úspechu prvej knihy, čo sa nutne odzrkadľuje aj na autorských postupoch a samotnej narácii diel. Romány, ktoré majú záujem sa žánrovo ukotviť vo vodách krimithrileru však výrazne oscilujú na pomedzí sociálnej a historickej (rozumej cirka 50.-70. roky 20.storočia) prózy, a tak ako pri prvej knihe, Skála, či v slovenskom preklade Čierny dom to autorovi v tomto žánrovom zasadení oveľa viac svedčí. May ako autor pracuje často s archetypmi postáv i narácie žánru, i v týchto dielach je znova hojne využívaný motív vyrovnávania sa s minulosťou, neľahkým dospievaním, vlastnými predsudkami, psychickými démonmi, pochopením vzťahov v rodine, odprostenia sa od pocitu viny a to všetko ramcované leitmotívom návratu na miesto, kde hlavný hrdina vyrastal či návratu k svojej prvej osudovej láske. 

Prekvapivý je však autorov zámer presunu centrálneho ťažiska deja z postavy detektíva Fina Macleoda na postavu otca Finovej prvej lásky a neskôr na svojho bývalého dobrého priateľa zo školských čias.
Dejová linka života detektíva sa tak prekvapivo upozaďuje a ustupuje retrospektívnej dejovej línii ostatných postáv a ich životného osudu, pričom sa ,,história" Mayovej práce znova opakuje - retrospektívna linka, rovnako ako v prvej knihe je čitateľsky zaujímavejšia, atraktívnejšia, pracuje lepšie s charaktermi postáv, ich psychologizáciou, prirodzenou gradáciou deja, a rovnako štylizovaním dobovej atmosféry či využívaním reálnych historických udalostí, zatiaľ čo súčasná linka, obsahujúca buď detektívny motív, alebo scény z bežného života hlavnej postavy pôsobí často ako text nadrámec deja, retardovaný zdĺhavými, nič nehovoriacimi popismi, ťažkopádnymi dialógmi, niekoľkokrát zdôrazňujúcimi to, čo už čitateľ spoznal z kontextu či si pamätá z predchádzajúceho textu a predovšetkým, samotný motívy či skutky vraždy sú tak predvídateľné a zároveň tak bizarne prostoduché, ako tomu bolo i v prvej knihe. 

Záver je teda jasný - May ako spisovateľ sociálnej prózy s presahom do psychologickej sondy života jedinca (napríklad výborný intímny pohľad do duše starnúceho muža, postupne prepadajúceho demencii, na jeho skreslené vnímanie reality i pohľad jeho okolia, ťažko sa vyrovnávajúceho s týmto faktom) je viac ako presvedčivý, vie čitateľa zaujať a vzbudiť textom emócie i bez hlúpeho citového nátlaku, no ako spisovateľ detektívok je podpriemerný, nedokáže vytvoriť komplexného antihrdinu, zaujímavý či neprekombinovaný motív vraždy, ani prirodzene stupňovať napätie tak, ako by si to dielo žánru vyžadovalo. Je teda ťažko pochopiteľné, prečo sám autor nevidí svoje silné a slabé autorské stránky a neustále tápe vo vodách krimi príbehov, pričom si ho vôbec nie je ťažké predstaviť ako kvalitného a uznávaného autora neštylizovanej sociálnej prózy, v ktorej by sa vynímal omnoho lepšie.

Za prvú i druhú knihu ďakujem vydavateľstvu Albatrosmedia!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odporúčané články