Pár viet k ... - Claire Messudová : Dievča v plameňoch


Anotácia : Julia Robinsonová a Cassie Burnesová sa poznajú od detstva a delia sa o všetko. Spoločnú majú aj túžbu uniknúť z dusivého zovretia svojho rodného mesta Roystonu v štáte Massachusetts. Ale dospievanie ich načas rozdelí. Julia je dievča zo strednej vrstvy, jej rodina je súdržná a šťastná. Cassie je v tomto iná: otec jej zomrel, keď bola maličká, a s matkou, ktorá ju vychováva sama, vychádza čoraz horšie. Keď do ich života vstúpi záhadný Anders Shute a zvedie jej matku, Cassie si pripadá nechcená a opustená. A tak sa pod vplyvom hnevu a zúfalej túžby nájsť odpovede na svoje otázky vyberie na cestu, ktorá zničí všetko - ešte aj jej najstaršie priateľstvo.

Vydavateľstvo : Inaque, 2019
Počet strán : 192
Žáner : Román/Sociálny/Psychologický

Román Dievča v plameňoch, často pripodobňované k dielu talianskej autorky Eleny Ferrante Geniálna priateľka je síce obsahovo užším, no zato rovnocenným partnerom, predovšetkým v spracovávaných motívoch ženského priateľstva a jeho trvácnosti a pohľadu na neho či psychologizácie ženskej hrdinky. Román tvorí komplexnú sondu do života Julie, ktorej dlhoročné priateľstvo s Cassie prinieslo nielen mnoho zážitkov a doslova vášnivých spomienok, no konštituovalo aj istým spôsobom stravujúci vzťah, v ktorom od seba pocity radosti i súperenia nemajú ďaleko. 

Dielo sa však motivicky nezameriava iba na vzťahy ženské. Rovnako dobre pokrýva vzťahy v rodine, vzťahy partnerské i manželské, často naštrbené a ich výsledky v podobe poznačených detí, vyrastajúcich v neúplnej rodine či nesúcich si so sebou traumu, psychický blok a zaškatulkovanie sa ako ,,produkt nefunkčnej spoločnosti" a ďalej napríklad i motívy dospievania, spoznávania samého seba a hľadania vlastného ja či formovania svojej identity vďaka societe, v ktorej žijeme či ľuďom, s ktorými sa stýkame.

 Problémy, ktoré Messudová spracúva sú veľmi aktuálne, no v istom zmysle staré ako ľudstvo samo, daná próza síce neposkytuje tak rozvinutý metanaratív ako u diel spomínanej Ferrante, čo je spôsobené čiastočne dĺžkou textu a časopriestorom a čiastočne jej odlišným uchopením, či už štylistickým alebo opisným - tam, kde Ferrante aplikuje predovšetkým evokovanie pocitov krivdy či bolesti, tam Messudová vnáša skôr opisnosť, nadnesenosť, vyhýba sa priamemu vytváraniu dojmu krutosti či temna z textu, hrdinka premýšla a cíti síce podobne, no všetky tieto pocity cíti a reflektuje inak, i keď nemenej intenzívne. Dielo, i keď na prvý pohľad môže pôsobiť dojmom červenej knižnice či žánru románu pre ženy, sa však poľahky vyrovná i kvalitnejším dielam psychologického či sociálneho románu a rozhodne nie je cieľovo určený iba čitateľkám.

Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu Inaque!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odporúčané články