Pár viet k... - Kvapky na kameni (kolektív autoriek)Anotácia : Príbehy päťdesiatich žien a dievčat z Čiech a Slovenska, ktoré posúvali hranice. Nenápadné ale vytrvalé rebelky bojovali za práva žien, snažili sa uplatniť v umení, športe alebo vo vede. Niektoré z nich používali aj naozajstné zbrane, no väčšina z nich len svoj hlas, svoj um, vytrvalosť. A lásku, lásku k umeniu, k ľuďom, k svojej krajine. Niektoré známe, iné zabudnuté, no všetky si zaslúžia našu pozornosť, pretože ako kvapky na kameni, krôčik po krôčiku, prešliapali cestičku tým ďalším.

Vydavateľstvo : ALBATROS, 2019
Počet strán : 224
Žáner :  Encyklopédia/Obrázkové/Pre deti

Kvapky na kameni, česko-slovenská spolupráca, výsledkom ktorej je toto obšírne ilustrované dielo nielen pre deti a mládež, je v našich končinách nevídanou prácou. Na jednej strane pre obšírny kolektív autoriek, ktoré sa na knihe podielali, na druhej pre svoj obsah. Na našich pultoch sa 
 už síce objavila kniha Príbehy na dobrú noc pre rebelky, ktorej som vyčítala práve malý až žiadny priestor pre slovanské ženy, v Kvapkách na kameni je tomu presne naopak - autorky spracúvajú životy významných slovenských a českých žien, a to nielen tých mainsteamovo populárnych, ale i tých menej známych, veľakrát upadnutých zo zabudnutiach, no nemenej dôležitých a ich poslaním prielomových. Priestor dostávajú rovnako ženy všetkých vekových kategórií a taktiež dámy z rôznych časových období - či zo začiatku 50. rokov 20. storočia, či tie súčasné a tiež z rôznych oblastí záujmu - od športu, cez umenie, vedu až po politiku.


 Dielu teda nemožno uprieť určitú rozmanitosť a variabilitu, ďalej potom pracovanými motívmi i snahu o poukázanie na potrebu tolerancie či súdržnosti v spoločnosti. I keď dielo nemá jasnú cieľovku, predsa len je evokuje žáner populárno-náučnej encyklopédie pre mladších, čomu zodpovedá i spracovanie, nielen vizuálne, ale predovšetkým obsahové. Grafická stránka ako taká je pestrá a vyrovná sa i spomímanému dielu svetového formátu, každá ilustrácia má svoj špecifický rukopis a celok pôsobí prepracovane. Knihe o Rebelkách som istého času vyčítala nedostatočné obsahové spracovanie, laxný prístup, až triviálny rešerš na pár odsekov, ktorý nedokáže skutočne popísať celý život a dielo konkrétnej osoby.


V Kvapkách na kameni je možné pozorovať určitý pokrok - obsahovej časti je venovaný väčší priestor, životopisným príbehom je teda možné venovať sa obšírnejšie, niekedy uviesť kontext a podobne, čo je v podobnej encyklopedickej knihe iba plusom. Kladom je i slovníček a podčiarknuté slová, ktorým mladší čitatelia z kontextu neporozumejú, a ktoré si môžu spätne dohľadať. Čo možno ,,vytknúť" je snáď len jemný agitačný nádych skrz dnešnú dobovú politickú či spoločenskú situáciu (spracovanie života moslimskej ženy, bojovníčky za práva atď.), ktorý si razí cestu i do kníh pre deti a mládež, či je to správne nechám na posúdení každého.


Dielo Kvapky na kameni je nielen gigantickou literárnou spoluprácou dvoch národov a ich ilustrátoriek a autoriek, ale i prepracovanou encyklopédiou, ktorá spracovaním poľahky konkuruje i svetovo známejšej žánrovej kolegyni.

Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu AlbatrosMedia!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odporúčané články