Pridáme 20g korektnosti ... - Tom Gauld : Pečeme s Kafkou

Anotácia : Britský humor, ostré pero a nezaměnitelný vizuální styl jednoho z nejtalentovanějších kreslířů současnosti. Tom Gauld ve svých
komiksových stripech vynalézavě mísí literární kritiku s pop-kulturními odkazy a vtipnou zkratkou komentuje literární svět. Dozvíte se třeba, jak vypadá dron-kniha, že jedním z archetypů hrdinky je kyborgyně, že častý omyl nezkušených autorů detektivek je málo podezřelých nebo jaksi žádná vražda…

Vydavateľstvo :  PLUS, 2018
Počet strán : 160
Žáner : Komiks/Obrázkové
Krásne minimalistické, ale zároveň i neskutočne satirické a ironické komiksové stripy nepriamo reflektujúce mentálne nastavenie minulej, no i dnešnej society si obľúbi nielen nadšenec žánru, ale i neskúsený a nepríliš zainteresovaný komiksový čitateľ, ktorého skúsenosť s týmto žánrom siaha maximálne ku Káčerovu i iným.

Pozitíva

- minimalickosť + príbuznosť motívov : Gauldov štýl kresby nie je priveľmi precízny, ani zbytočne konkrétny a detailný, ale skôr expresný, naschvál jednoduchý a minimalistický s dôrazom na tiene a tieňovanie a svojím spôsobom naivný, čím chce predovšetkým naznačovať, nie tvoriť zdĺhavé podrobné obrazové sekvencie, pričom teda tvorí jednoduché obrazy, väčšinou s minimom postáv či dialógov (väčšinou autor popisuje dianie) s druhým významovým plánom, kedy situačný či iný humor a pointu rozohráva na malom priestore, zväčša jednej strany knihy. Príbuznosť motívov nespočíva iba v leitmotíve literatúry a beletrie ako takej, ale predovšetkým v satirickom a alegorickom poukazovaní na nedostatky, zvyky či témy rezonujúce v dnešnej modernej spoločnosti, ktoré korelujú nielen s literatúrou, ale i celou ľudskou populáciou.
autor Tom Gauld
- reflektovanie spol. tém : ako už bolo spomenuté, autor nespracúva iba témy týkajúce sa lit. brandže a komunikácie autor-čitateľ, ale obracia sa i na ťažšie spoločenské témy dneška - rôzne zvyky a tradície, vplyv svetových masmédií, sociálnej éry a internetovej platformy (a jej vplyvu na súčasnú tvorbu), nové trendy, konzum, ale i politické problémy a otázky rasizmu, feminizmu, rôznych iných -izmov či ekologických potrieb. Všetko toto spracúva v alegorickej/inotajovej či personifikovanej forme (no zároveň naozaj ľahkej na pochopenie) na malom priestore a s humorom veľmi suchým až britským, že i nezainteresovaný či neerudovaný jedinec v týchto problematikách môže stripmi pobaviť a zároveň si ich interpretačne vyložiť, kedy sa z obyčajnej vtipnej zbierky stáva médium ostro reflektujúce dnešnú spoločnosť, pričom nezabúda ani na futuristické či sci-fi motívy.

Negatíva : 

- repetetívnosť + bezpointovosť : bohužiaľ, istá časť stripov pôsobí bezducho, bezpointovo a opakuje sa v nich ako humor a štýl prevedenia, tak motív, pričom sa zobrazuje tá istá téma na viac spôsobov, ale často bez kontextu, čo nedáva priamy zmysel a význam bez toho, aby bol čitateľ s problémom oboznámený (predovšetkým neustále nezmyselné poukazovanie na sci-fi motívy kyborgov, futuristickej generácie či masmediálnej antiutópie a nátlaku, ktoré však nepôsobia inovatívne a často fungujú na rovnakej pointe i výstavbe a spracovaní).

politická korektnosť : treba uznať, že Gauld netvorí politickú, sociálnu, literárnu či inú satiru nestranne, objektívne, v množstve komiksov môžeme nájsť jemné a náznakovité podsúvanie subjektívnych názorov autora, ktoré pôsobia až príliš prozápadne a zároveň korešpondujú s touto politikou, napr. v otázkach migrácie a i., čo pôsobí ako autorovo jednostranné moralizátorstvo, čo rozhodne nie je v najlepšom poriadku.
 ----------------------------------------------------------------------------------
Výber : 

 ------------------------------------------------------------------------------
Komiksy Pečem s Kafkou sú relatívne zábavnou sondou do Gauldových prác, ktorý je ako ilustrátor a umelec známy predovšetkým svojimi komiksami na platforme instagram ( i keď práve on sám sa vo svojich komiksoch internetovej instagramovej ére vysmieva, neviem, nakoľko je to alibizmus), ktoré svojím jednoduchým spracovaním a formou zaujmú nejedného čitateľa, stratia však na repetetívnosti vtipov, poínt a nenásilne násilným poukazovaním na správnosť jedného názoru.

Záverečné hodnotenie : 3,8/5 *
Za poskytnutie knihy ďakujem internetovému kníhkupectvu preskoly.sk!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odporúčané články